Të reja

Kompania ynë

Kompania ynë më shumë

Objektet e prodhimit

Objektet e prodhimit më shumë

Përgjegjësia mjedisore

Përgjegjësia mjedisore më shumë

Linqe

EVN Macedonia Elektrani DOOEL Skopje
Rr. 11 Oktomvri 9
Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 000