Награди

2018 Национална наградата за добри практики за безбедност и здравје при работа

2016 Националната награда за добра практика за безбедност и здравје при работа. Наградата е доделена за континуитетот во подобрувањето на процесите и мерките за безбедност и заштитата на здравјето на вработените кои ги покажа компанијата.

2015 Признание за континуиран придонес кон организацијата на Илинденски кајак слалом на реката Треска.

Линкови

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
ул. 11 Октомври бр. 9
Скопје 1000 Македонија
тел. +389 (0)2 3205 000