Производствени капацитети

HidrocentraliПЕНА П.ШАПКА МАТКА КАЛИМАНЦИ ЗРНОВЦИ БАБУНА ПЕСОЧАНИ БЕЛИЦА ТУРИЈА ДОШНИЦА САПУНЧИЦА

Линкови

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
ул. Лазар Личеноски 11
Скопје 1000 Северна Македонија
тел. +389 (0)2 3205 000