Менаџмент

Мирослав Митровски

Менаџер во ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ

Г. Мирослав Митровски е управител на ЕВН Македонија Електрани од крајот на 2014 година. Своите додипломски студии ги има завршено на Универзитетот Св Кирил и Методиј во Скопје на Економскиот Факултет. Во 2008 година магистрирал на Европскиот Универзитет во Скопје на Економскиот Факултет, а во 2011 година докторирал на истиот факултет. Во тимот на ЕВН Групацијата е вклучен од 2006 година. Пред да стане управител на ЕВН Електрани бил раководител на одделот Билинг во ЕВН Македонија.

 

Игор Гиевски

Менаџер во ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ

Г. Игор Гиевски е управител на ЕВН Македонија Електрани од април, 2018 година. Своите студии ги има завршено на Универзитетот Св Кирил и Методиј во Скопје на Електро технички факултет. Магистрирал во 2007, а во 2013 и докторирал на истиот факултет. Во ЕВН Македонија се вработил во 2001 година. Од 2010 до 2018 е Член на Управниот одбор на ЕВН Македонија.

Линкови

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
ул. Лазар Личеноски 11
Скопје 1000 Северна Македонија
тел. +389 (0)2 3205 000