Menaxhmenti

Mirosllav Mitrovski

Menaxher i EVN Maqedoni Elektrani DOOEL

Z-ri Mirosllav Mitrovski ishte udhëheqës i kompanisë EVN Maqedoni Elektranat deri në fund të vitit 2014. Studimet diplomike i ka kryer në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodiu” në Shkup në Fakultetin Ekonomik. Në vitin 2008 ka përfunduar magjistraturën në Universitetin Evropian në Shkup në Fakultetin Ekonomik, ndërsa në vitin 2011 ka doktoruar në të njëjtin fakultet. Në ekipin e Grupacionit EVN u përfshi në vitin 2006. Para se të bëhet udhëheqës i kompanisë EVN Elektranat, ka qenë udhëheqës i departamentit Biling në EVN Maqedoni.

 

Igor Gievski

Menaxher i EVN Maqedoni Elektrani DOOEL

Z. Igor Gievski është udhëheqës i EVN Maqedoni Elektrani nga prilli i vitit 2018. Studimet i ka kryer në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup në fakultetin Elektroteknik. Ka magjistruar në vitin 2007, ndërsa në vitin 2013 ka doktoruar në të njejtin fakultet. Në EVN Maqedoni është punësuar në vitin 2001. Nga viti 2010 deri 2018 ka qenë Anëtar i Bordit Drejtues të EVN Maqedoni.

Linqe

EVN Macedonia Elektrani DOOEL Skopje
Rr. Lazar Licenoski 11
Shkup 1000, Maqedonia e Veriut
Telefon: +389 (0)2 3205 000