Menaxhmenti

Mirosllav Mitrovski
Mеnaxher i EVN Maqedoni Elektrani DOOEL


Z-ri Mirosllav Mitrovski ishte udhëheqës i kompanisë EVN Maqedoni Elektranat deri në fund të vitit 2014. Studimet diplomike i ka kryer në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodiu” në Shkup në Fakultetin Ekonomik. Në vitin 2008 ka përfunduar magjistraturën në Universitetin Evropian në Shkup në Fakultetin Ekonomik, ndërsa në vitin 2011 ka doktoruar në të njëjtin fakultet. Në ekipin e Grupacionit EVN u përfshi në vitin 2006. Para se të bëhet menaxher i EVN Elektrani, ai ishte udhëheqës i departamentit Billing pranë EVN Maqedoni.Maksimilian Kojer
Menaxher i EVN Maqedoni Elektrani DOOEL


Maksimilian Hojer ka qenë menaxher i EVN Maqedoni Elektrani që në dhjetor të vitit 2021. Ai posedon diplomë për master nga Universiteti i Vjenës (Fakulteti i Drejtësisë dhe Ekonomisë) dhe poashtu MBA nga IESE Business School, Barcelona. Maksimilian Hojer iu bashkua EVN-së në vitin 2012 si menaxher për M&A dhe ka qenë në pozita udhëheqëse të ndryshme në Grupacionin EVN.

Linqe

EVN Macedonia Elektrani DOOEL Skopje
Rr. Lazar Licenoski 11
Shkup 1000, Maqedonia e Veriut
Telefon: +389 (0)2 3205 000